БГ
   
 

Архив съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

 

     Уважаеми членове и клиенти на Централен депозитар АД ,

     Във връзка с промяната на ЗППЦК от август 2017г., и новите изисквания към публичните дружества и емитенти на ценни книжа, да разполагат с идентификационни кодове на правния субект, т.нар. LEI код (Legal Entity Identifier), ЦД АД сключи договор, в качеството си на Регистрационен агент на KDD Central Securities Clearing Corporation /KDD-LEI/ и считано от 06 ноември 2017г. започва приемането на заявки за издаване на LEI код.

     Заявките за присвояване на LEI код могат да се подават директно на сайта на Централен депозитар, чрез попълване на съответните електронни форми, или да се представят на хартиен носител.

     Таксите за новата услуга са както следва:

     За първоначално издаване на LEI код (валиден за една година):

     1. заявка подадена чрез сайта на ЦД – 155.00 лв. без ДДС

     2. заявка подадена на хартиен носител – 170.00 лв. без ДДС

     LEI кодовете се издават от KDD Central Securities Clearing Corporation /KDD-LEI, съгласно Общите им условия. Споразумението относно издаването и поддържането на LEI е между KDD-LEI и съответното юридическо лице.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

     Уважаеми колеги,

     Напомняме Ви, че от 18.09.2017.г. (понеделник) „Централен депозитар“ въвежда още една сетълмент сесия и четири допълнителни регулярни сесии, с което графикът и схемата на работа на системата за клиринг и сетълмент се променят както следва:

ЧАС НА СТАРТИРАНЕ

ДИАПАЗОН

ВИД НА ОБРАБОТКАТА

08:00

08:00 ... 08:20

РЕГУЛЯРНА

09:00

09:00 ... 09:20

РЕГУЛЯРНА

10:00

10:00 ... 10:25

РЕГУЛЯРНА + ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ + ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ RINGS

10:30

10:30 ... 11:00

СЕТЪЛМЕНТ

11:20

11:20 ... 11:40

РЕГУЛЯРНА

12:00

12:00 ... 12:25

РЕГУЛЯРНА + ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ + ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ RINGS

12:30

12:30 ... 13:00

СЕТЪЛМЕНТ

13:20

13:20 ... 13:40

РЕГУЛЯРНА

14:30

14:30 ... 14:55

РЕГУЛЯРНА + ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ + ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ RINGS

15:10

15:10 ... 15:40

СЕТЪЛМЕНТ

16:00

16:00 ... 16:20

РЕГУЛЯРНА

17:00

17:00 ... 17:20

РЕГУЛЯРНА

17:50

17:50 ... 18:10

РЕГУЛЯРНА

19:00

19:00 ... 19:40

РЕГУЛЯРНА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Относно: Годишни вноски за членство

      Уважаеми Дами / Господа,

      Съгласно Раздел I, т.2 от Тарифата за цените и услугите на Централен депозитар АД, годишните вноски за членство се заплащат, както следва:

  • тримесечно в размер 1/4 от годишната вноска, до 5-то число на първия месец от съответното тримесечие, или
  • пълната годишна такса с отстъпка до 15 януари, равна на 11 месечни вноски.

      Моля тези от Вас, които желаят да им бъде удържана пълната годишна такса с отстъпка за 2017г., да преведат нужните средства за захранване на сметките си към ЦД АД и да заявят таксуване на пълната годишна, за всеки един вид членство/такса до 15 януари 2017 г., чрез изпращане на имейл до посоченото лице за контакт.

Лице за контакт:
Юлиян Динков, тел. 02 939 1988
J.Dinkov@csd-bg.bg

 

 

 

 

   
     
     
     
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso