13 Юни 2021
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 1066
 
 
от 31-05-2021 до 06-06-2021 от 31-05-2021 до 06-06-2021
 
     
   Общ брой Ценни Книжа - 35793976.8 бр. Общ брой сделки - 807 бр. Общ брой Ценни Книжа - 35793976.8 бр. Общ брой сделки - 807 бр.  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 513178 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - АЛТЕРКО АД 163 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД 3283057 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 6998624 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 741 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 7001741 бр.  
   
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 754 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 513178 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД 3283057 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - АЛТЕРКО АД 163 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 6998624 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 741 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 7001741 бр.  
   
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 754 бр.  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД"АДСИЦ - 12000000 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 5 бр.  
   
   Брой приключени сделки - 53 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 28789194.8266 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД"АДСИЦ - 12000000 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 5 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 28789194.8266 бр.  
   
   Брой приключени сделки - 53 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
     
   
 
           
   
iso iso
 
 
iso iso