19 Август 2017
  БГ
 
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 867
 
 
от 07-08-2017 до 13-08-2017
 
     
   Общ брой сделки - 1122 бр. Общ брой Ценни Книжа - 6671798 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 1104 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 5195556 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 1101 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 5195206 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД 1068709 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - ХИМИМПОРТ АД 284 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 254066 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 18 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 1476220 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - ЗД СЪГЛАСИЕ АД - 1029006 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - "БИОВЕТ" АД 7 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2017-08-07
Промяна на номинала, корекция по първоначалната регистр
BG1100014171
BG1100014171
50000
50000
1
100
               
2017-08-07
Корекция по регистрацията на емисията "ДРУЖЕСТВО ЗА АВТ
BG1100014171
BG1100014171
45500
50000
1
100
               
2017-08-07
Промяна на номинала, корекция по първоначалната регистр
BG1100014171
BG1100014171
45500
50000
1
100
               
2017-08-07
Промяна на номинала, корекция по първоначалната регистр
BG1100014171
BG1100014171
500
50000
1
100
               
2017-08-07
Корекция по регистрацията на емисията "ДРУЖЕСТВО ЗА АВТ
BG1100014171
BG1100014171
500
50000
1
100
               
2017-08-08
Увеличение на капитала на "ЗАД ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
BG1100004008
BG1100004008
8785266
10944505
1
1
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
"СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ
2017-08-11
BG4000007170
10580000
1
BGN
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
ЕВРОПА ЛАЙН ГРУП АД
2017-08-08
BG1100105078
50000
1
BGN
           
 
     
   

 

   
 
   
iso iso