7 Август 2022
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 1126
 
 
от 25-07-2022 до 31-07-2022
 
     
   Общ брой сделки - 1012 бр. Общ брой Ценни Книжа - 14466307 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 974 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 2485863 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 966 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 1061177 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - НДФ КОНКОРД ФОНД-7 САУТ ИЙСТ ЮРЪП 311940 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "НЕОХИМ" АД 174 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 4072 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 38 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 11826889 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД - 3790000 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - ДФ ЦКБ ЛИДЕР 4 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2022-07-27
Увеличение на капитала на ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ
BG1100014213
BG1100014213
4320006
12960018
1
1
               
2022-07-27
Увеличение на капитала на "ЗАД ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
BG1100004008
BG1100004008
20045300
24195295
1
1
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
ВИП КЕШ СЪЛУШЪНС ЕАД
2022-07-27
BG1100008223
4500000
1
BGN
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
ФЕШЪН СЪПЛАЙ ЕАД
2022-07-27
BG1500002222
651000
1
BGN
           
 
     
   
 
           
   
iso iso
 
 
iso iso