6 Декември 2022
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 1144
 
 
от 28-11-2022 до 04-12-2022
 
     
   Общ брой сделки - 1494 бр. Общ брой Ценни Книжа - 18461409.3 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 1443 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 2497870 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 1442 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 2497867 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА 372611 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД 156 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 22531 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 51 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 15963539.366 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - 13839000 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 11 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2022-11-28
Увеличение на капитала на ЛЕНО АД
BG2100016182
BG2100016182
1000000
1700000
1000
1000
               
2022-11-29
Увеличение на капитала на ПЕЙСЕРА БЪЛГАРИЯ АД
BG1100003216
BG1100003216
383333
766666
1
1
               
2022-11-30
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
BG1100042057
BG1100042057
64045400
73045400
1
1
               
2022-12-01
Конвертиране на варанти. Намаляне на капитала на ФЕЪРП
BG9200002228
BG9200002228
83091
74091
.001
.001
               
2022-12-01
Увеличение на капитала на КОНКОРД ФОНД-8 АЛТЕРНАТИВЕН И
BG1200008214
BG1200008214
25902
33712
1
1
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА КЪЩА АД
2022-11-29
BG2100018220
8000000
1000
EUR
           
МЕЛИФЕРА АД
2022-12-02
BG1500009227
456500
1
BGN
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
"ОБЩИНА ПЛОВДИВ"
2022-11-30
BG2100035067
25564596
1
EUR
           
ЕКИП 98 ХОЛДИНГ
2022-11-30
BG2100002174
10000000
1000
BGN
           
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
2022-11-30
BG1500006223
9000000
1
BGN
           
 
     
   
 
               
   
iso iso
 
 
iso iso