25 Май 2017
  БГ
 
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 855
 
 
от 15-05-2017 до 21-05-2017
 
     
   Общ брой сделки - 764 бр. Общ брой Ценни Книжа - 3364844.80 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 748 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 1560894 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 746 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 1560889 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - Компенсаторни записи 246970 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - ХИМИМПОРТ АД 162 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 323886 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 16 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 1803236.809 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД - 819350 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - БГ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС АД 3 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2017-05-18
Увеличение на капитала на "ФАЗАН" АД
BG11FARUAT13
BG11FARUAT13
641826
1234692
1
1
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
"СОФЕКС-КОНСУЛТ" АД
2017-05-15
BG1100007175
50000
100
BGN
           
БУФЕР ТОИЛ АД
2017-05-15
BG1100008173
50000
100
BGN
           
ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД
2017-05-16
BG4000003179
2000000
1
BGN
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
"ФАЗАН" АД
2017-05-18
BG4000002171
641826
1
BGN
           
 
     
   

 

   
 
   
iso iso