21 Октомври 2018
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 928
 
 
от 08-10-2018 до 14-10-2018
 
     
   Общ брой Ценни Книжа - 10887940 бр. Общ брой сделки - 454 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 504461 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - ХИМИМПОРТ АД 190 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - Компенсаторни записи 394600 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 1517767 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 400 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 1517767 бр.  
   
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 400 бр.  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой изтъргувани акции и дялове - 9369936 бр.  
   
   Брой приключени сделки - 54 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД - 3711270 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - ФИНАНС ДИРЕКТ АД 19 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
     
   
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso