21 Март 2018
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 898
 
 
от 12-03-2018 до 18-03-2018
 
     
   Общ брой сделки - 397 бр. Общ брой Ценни Книжа - 6150142.50 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 356 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 971551 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 318 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 398877 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД 100000 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "М+С ХИДРАВЛИК" АД 159 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 67999 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 41 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 5163804.5054 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ - 2085245 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД 5 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2018-03-14
Промяна на номинала на емисията на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМ
BG1100001053
BG1100001053
60450000
20150000
3
1
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
"ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" ЕАД
2018-03-12
BG2100004188
1500000
1000
BGN
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
ПРОПЪРТИС КЕПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ
2018-03-14
BG1100069076
650000
1
BGN
           
 
     
   
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso