15 Декември 2019
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 988
 
 
от 02-12-2019 до 08-12-2019
 
     
   Общ брой Ценни Книжа - 18059015 бр. Общ брой сделки - 782 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 249797 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД 127 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - АД 1449193 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 2811539 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 694 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 2811546 бр.  
   
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 696 бр.  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой изтъргувани акции и дялове - 15239225 бр.  
   
   Брой приключени сделки - 86 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - 9098421 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 13 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2019-12-06
Увеличение на капитала на БИОДИТ АД
BG1100003190
BG1100003190
12625000
12820583
1
1
               
2019-12-05
Увеличение на капитала на "СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД"
BG1100041067
BG1100041067
16179999
23379995
1
1
               
2019-12-03
Увеличение на капитала на СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
BG1100086070
BG1100086070
32905009
34276050
1
1
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
КОМПАС ДИДЖИТЪЛ ФАЙНЕНС КДА
2019-12-06
BG1200008198
50000
1
BGN
           
КОМПАС ДИДЖИТЪЛ ФАЙНЕНС КДА
2019-12-06
BG1200007190
50000
1
BGN
           
КОМПАС ДИДЖИТЪЛ ФАЙНЕНС КДА
2019-12-06
BG1100020194
3020000
1
BGN
           
ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД
2019-12-04
BG1100019196
2008400
1
BGN
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
2019-12-03
BG4000016197
32905009
1
BGN
           
"СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ
2019-12-05
BG4000012196
16179999
1
BGN
           
 
     
   
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso