21 Септември 2018
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 924
 
 
от 10-09-2018 до 16-09-2018
 
     
   Общ брой сделки - 804 бр. Общ брой Ценни Книжа - 9223822 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 738 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 2010543 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 729 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 2008530 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - АД 545203 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "СОФАРМА" АД 143 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 246366 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 66 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 7177106 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД - 2794300 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ 9 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2018-09-13
Увеличение на капитала на БЕНЧМАРК ГРУП АД
BG1100010062
BG1100010062
800000
1699999
1
1
               
2018-09-14
Увеличение на капитала на "ЕМКА" АД
BG11EMSEAT19
BG11EMSEAT19
21505776
21699726
1
1
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
     
   
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso