24 Януари 2018
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 890
 
 
от 15-01-2018 до 21-01-2018
 
     
   Общ брой сделки - 1358 бр. Общ брой Ценни Книжа - 19288114 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 1328 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 2241057 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 1324 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 2240624 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД 139065 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - ХИМИМПОРТ АД 574 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 574175 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 30 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 17046713 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО БЪЛГАРИЯ А- 12155829 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - "БИОВЕТ" АД 4 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
ТОКУДА ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
2018-01-17
BG1100004149
4600008
9
BGN
           
 
     
   
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso