20 Май 2018
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 906
 
 
от 07-05-2018 до 13-05-2018
 
     
   Общ брой сделки - 310 бр. Общ брой Ценни Книжа - 3422347 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 279 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 1560006 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 272 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 1559598 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 514892 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ 51 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 180935 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 31 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 1859976 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД - 665000 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - ХИМИМПОРТ АД 5 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2018-05-09
Увеличение на капитала на ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД
BG1100040101
BG1100040101
18902402
36629925
1
1
               
2018-05-09
Увеличение на капитала на ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪН
BG1100026092
BG1100026092
850000
3400000
1
1
               
2018-05-11
Увеличение на капитала на "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИ
BG1100019980
BG1100019980
77400643
107400643
1
1
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД
2018-05-09
BG4000004185
18902402
1
BGN
           
ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД
2018-05-11
BG4000002189
850000
1
BGN
           
"ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД
2018-05-11
BG1500002180
30000000
1
BGN
           
 
     
   
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso