19 Май 2022
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 1114
 
 
от 02-05-2022 до 08-05-2022
 
     
   Общ брой сделки - 546 бр. Общ брой Ценни Книжа - 4422768 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 515 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 340583 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 515 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 340583 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - БГ АГРО АД 54742 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД 157 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 122585 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 31 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 4080431 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД - 1390500 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - СИНТЕТИКА АД 5 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2022-05-04
Увеличение на капитала на "СИС КРЕДИТ" АД
BG1100011128
BG1100011128
3500000
5000000
10
10
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
2022-05-04
BG4000003229
13335870
1
BGN
           
УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК ЕАД
2022-05-05
BG1500001224
5588000
1
BGN
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
     
   
 
           
   
iso iso
 
 
iso iso