12 Декември 2017
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 884
 
 
от 04-12-2017 до 10-12-2017
 
     
   Общ брой сделки - 889 бр. Общ брой Ценни Книжа - 17810033.6 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 845 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 13481706 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 841 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 13481569 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - "СОФАРМА" АД 10705803 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "СОФАРМА" АД 452 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 194785 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 44 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 4327175.6028 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД - 1586000 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД 20 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2017-12-04
Увеличение на капитала на ЗД БУЛ ИНС АД
BG1100068060
BG1100068060
28580000
44580000
10
10
               
2017-12-07
Увеличение на капитала на ИНВЕСТОР БГ
BG1100019048
BG1100019048
3188242
4782362
1
1
               
2017-12-08
Увеличение на капитала на ПОД "ТОПЛИНА" АД
BG1100106068
BG1100106068
5000000
5495000
1000
1000
               
2017-12-08
Промяна в името и валутата на ДФ. Увеличение на капита
BG9000001156
BG9000001156
1199816
1200630
1
1
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
"МАРЕШКИ ХОЛД"АД
2017-12-06
BG1100021176
198061203
1
BGN
           
"МАРЕШКИ ХОЛД"АД
2017-12-06
BG110002176
198061203
1
BGN
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
"ЕЛЕКТРОНИКА-СОФИЯ" АД
2017-12-06
BG11ELSOBT17
330499
1
BGN
           
"СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ
2017-12-06
BG4000010174
19256929
1
BGN
           
ИНВЕСТОР БГ
2017-12-07
BG4000008178
3188242
1
BGN
           
 
     
   
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso