20 Юли 2018
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 915
 
 
от 09-07-2018 до 15-07-2018
 
     
   Общ брой сделки - 423 бр. Общ брой Ценни Книжа - 6831813.71 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 382 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 1472711 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 362 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 660902 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ 216656 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ 103 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 94614 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 41 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 5357404.7152 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - "БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ" АД - 3517778 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - БЛЕКСИЙ РИТЕЙЛ ИНВЕСТ АД 4 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД
2018-07-10
BG4000007188
11112919
1
BGN
           
СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
2018-07-11
BG4000009184
2673899
1
BGN
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
     
   
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso