Съвет на директорите Начало   ❯   За Нас   ❯   Съвет на директорите
Централен депозитар е акционерно дружество с едностепенна структура на управление. Изпълнителен директор на Централен депозитар е Васил Големански.
Апостол Апостолов Председател
Васил Големански Изпълнителен директор
Ангел Рабаджийски
Надя Даскалова
Теодора Ангелова

Апостол Апостолов Председател Професионалният опит на г-н Апостол Апостолов започва като експерт в Пловдивска фондова борса АД (1993 - 1996 г.). От април 1994 г. става Изпълнителен директор на БФБ.

От средата на 1996 г. до 2003 г., г-н Апостолов заема длъжността Изпълнителен директор на Централен депозитар. От м. май 2012 г. и понастоящем, г-н Апостолов е Председател на Съвета на директорите на Централен депозитар. През 1998 г. е избран за Изпълнителен директор на Българска фондова борса АД. През периода септември 2001 г. – март 2003 г. е Председател на Съвета на директорите на БФБ и Изпълнителен директор на Агенцията за приватизация.

През март 2003 г., г-н Апостолов е избран от Народното събрание за Председател на Комисията за финансов надзор. След изтичане на мандата му през май 2009 г. започва работа като редовен преподавател по „Финансови пазари“ във ВУЗФ.

Г-н Апостол Апостолов е Председател на Надзорния съвет на Тексим Банк АД от м. юни 2011 г.

Г-н Апостол Апостолов притежава магистърска степен „Компютърни технологии“ от Техническия университет в гр. Пловдив. Придобива специализация „Банки и банково дело“ в Университета за национално и световно стопанство в гр. София.

Васил Големански Изпълнителен директор Васил Големански е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Централен депозитар. Той е заместник-председател на Съвета на директорите на Българска фондова борса АД. В периода 2010 – 2018 г. г-н Големански е изпълнителен директор на Българската фондова борса АД. Преди това той заема позицията мениджър корпоративни клиенти в Hewlett-Packard (HP).

Г-н Големански е един от създателите на технологичната система на Централен депозитар и до 2007 г. работи като директор на направление "Информационни технологии" там. До декември 2009 г. г-н Големански е член на Съвета на директорите на Фючърсна борса София.

Васил Големански притежава магистърска степен от Техническия университет в гр. София.

Ангел Рабаджийски Ангел Рабаджийски е член на Съвета на Директорите на Централен депозитар от 2012 г. Г-н Рабаджийски е експерт в областта на капиталовите пазари с над 20 години опит в търговията и сделки както на Българска фондова борса АД, така и на международните борси. Той притежава магистърска степен по Финанси от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и MBA по General management от Sheffield University, UK. От 2004 г. придобива и лиценз за брокер на ценни книжа издаден от Комисия за финансов надзор (КФН).

От 2006 г. г-н Рабаджийски заема позицията на изпълнителен директор на един от водещите инвестиционни посредници в България – Карол АД, като под неговото ръководство компанията печели множество награди и отличия. Той участва също така и в Комитета на Фонда за гарантиране на сетълмента към Централен депозитар и е член на Управителния съвет на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).

Надя Даскалова Надя Даскалова е член на Съвета на директорите на Централен депозитар от 2018 г.

От 2008 г. г-жа Даскалова работи в Министерството на финансите в областта на капиталовите пазари. В периода 2006 – 2008 г. г-жа Даскалова работи в Централен депозитар, а до 2006 г. в Министерството на земеделието и горите в областта на европейската интеграция.

Надя Даскалова притежава магистърска степен по икономика от Софийски университет “Кл. Охридски” и магистърска степен по европейска икономическа интеграция от Университетa към Кент, Великобритания.

Теодора Ангелова Теодора Ангелова е независим член на Съвета на директорите на Централен депозитар. Тя е Управител на “ТА Консултинг” – компания, развиваща дейност в областта на управленското и финансово консултиране. В периода 2004 – 2007 г. г-жа Ангелова е Главен секретар на Комисията за финансов надзор. След това заема позицията Управител на “Бизнес парк София” и Финансов директор на “София Тех Парк”.

Теодора Ангелова притежава магистърска степен по информатика от СУ “Св.Св. Климент Охридски”, както и по икономика от УНСС - гр. София.