Комитет на ползвателите Начало   ❯   За Нас   ❯   Комитет на ползвателите
Комитетът на ползвателите към Централен депозитар е учреден съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа.