Организация Начало   ❯   За Нас   ❯   Организация
Структура
Членство Членове на Централeн депозитар могат да бъдат: инвестиционни посредници; управляващи дружества, банки, фондови борси и лица, които организират неофициални пазари на ценни книжа и чуждестранни депозитарни и клирингови институции.