Членове
Начало   ❯   Членове
Тази секция е предназначена за инвестиционни посредници, управляващи дружества, банки, клирингови институции и централни депозитари на ценни книжа, които са членове на Централен депозитар или възнамеряват да кандидатстват за такива. В нея са публикувани информация и материали (или връзки към такива) касаещи:
  • Условията за членство и видовете членове
  • Документите необходими при кандидатстване за членство или неговото прекратяване
  • Услугите, които Централен депозитар предоставя за своите членове като сетълмент оператор
  • Начините за комуникация между членовете на Централен депозитар и системата за клиринг и сетълмент (СКС) на депозитара
  • Инструкции за работа на членовете на Централен депозитар със системата за клиринг и сетълмент и с регистъра на притежателите на безналични финансови инструменти
  • Дневен график на работата на СКС
  • Статистика за извършените разпоредителни действия с ФИ през СКС на Централен депозитар
  • Месечен календар за работа на СКС
E-Portal Вход
Списък на членовете на Централен депозитар преминали успешно тестовете за работа със системата на T2S, можете да намерите тук.
Списък на членовете на Централен депозитар, можете да намерите тук.
Бургаска област Ямболска област Хасковска област Видинска област Пернишка област Софийска област Монтанска област Кюстендилска област Благоевградска област Силистренска област Русенска област Добричка област Врачанска област Плевенска област Великотърновска област Кърджалийска област Смолянска област Варненска област Пловдивска област Старозагорска област Сливенска област Шуменска област Разградска област Търговищка област Габровска област Пазарджишка област Ловешка област София-град област
Клонове на ИП в региона
Име на ИПГрадАдрес
Not found in this region
Информация за ИП