Статистика Начало   ❯   Членове   ❯   Статистика
Централен депозитар предоставя достъп до официална статистика, която включва данни относно обработените от системата сделките (общ брой, пазар, вид инструмент, брой единици, сума) и информация за неуспешен сетълмент, ако такава е налична.
Седмичен бюлетин
Free Float

Доклади за случаите на неуспешен сетълмент, които се оповестяват на годишна база