Новини Начало   ❯   За Нас   ❯   Новини

Стъпка по-близо до еврозоната - Централен депозитар е част от клуба на водещите европейски депозитари чрез TARGET2-Securities

София, 12 септември 2023 г. – Централен депозитар завърши успешно миграцията си към платформата за сетълмент TARGET2-Securities (T2S) след близо две години ползотворно сътрудничество с Европейската централна банка, Българска народна банка и Комисията за финансов надзор. Към момента Централен депозитар официално прехвърля сетълмента на близо 80 деноминирани в евро ценни книжа към T2S.

От стартирането си през 2015 г., T2S е важен фактор за напредъка в интеграцията на финансовите пазари в Европа, като налага общоевропейски и хармонизирани правила за сетълмента на ценни книжа. Данните за 2022 г. показват, че платформата е предпочитано средство за сетълмент от всички основни депозитари в Европа, като T2S обработва средно по 700 000 транзакции всеки ден.

„T2S е от изключителна важност за финансовата инфраструктура на Европа и безспорно помага на депозитарите-членове в платформата да бъдат по-достъпни и откриваеми за инвеститори от целия континент. Вярваме, че участието ни в T2S ще увеличи клиентската база и ще направи българските компании по-видими за европейските инвеститори. В Централен депозитар подкрепяме общоевропейски инициативи като T2S, които правят сетълмента на ценни книжа по-сигурен и по-ефективен, като същевременно намаляват рисковете и създават стабилни основи за един справедлив и прозрачен капиталов пазар. Радостни сме, че постигнахме този значим успех и с това помагаме България да е технически по-подготвена за членството си в еврозоната“, каза Васил Големански, Изпълнителен директор на Централен депозитар.

Централен депозитар продължава да работи в тясно сътрудничество с Европейската централна банка и структурите за управление на T2S, вече като пълноправен член на платформата с участие в решенията относно бъдещото развитие на общоевропейската пазарна инфраструктура.