Новини Начало   ❯   За Нас   ❯   Новини

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И КЛИЕНТИТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД, И УЧАСТНИЦИТЕ В СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ

Уважаеми, колеги!

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждана планирана профилактика на системите на Централен депозитар АД, се променя приемното време с клиенти на основните звена в Централен депозитар АД, както следва:

Отдел “Особени залози“, отдел “Регистри“, отдел “Сетълмент“, дирекция “Правомерност“ и деловодството ще приемат представители на емитенти и други клиенти, без прекъсване от 09:00 до 13:00 часа на 01.12.2023 г.

Графикът за обработка на информацията, постъпила в Системата за Клиринг и Сетълмент остава непроменен.