Справка Начало   ❯   Емитенти   ❯   Справка
Справка за регистрирани дружества в ЦД
Търсене
Справка за регистрирани дружества в ЦДNo records found.
Допълнителна информация
Справката е безплатна услуга, която предоставя информация за всички емитенти от регистъра на Централен депозитар. Това включва информация относно активността на всяко едно дружество, базови данни, издадени емисии и корпоративни действия. При избор на конкретна емисия, на екрана се визуализират данни за емисията.
Справка за постъпили уведомления за корпоративни събития
Търсене
Справка за постъпили уведомления за корпоративни събитияДата на корпоративно действиеДружествоЕИК
emptyMessage
Информация за корпоративното действие


Тук може да направите справка за постъпили уведомления за корпоративни събития, които са подадени от дружествата чрез ел. платформа на ЦД:
  • Уведомление за ОС
  • Уведомление за промени в капитала
  • Уведомления за извършени плащания