Надеждна финансова инфраструктура от ново поколение
Емитенти Вход
Членове Вход
Инвеститори Вход
Особени залози и финансови обезпечения Вход
Проследете новините на Централен депозитар Получете достоверна информация от първоизточник относно последните разработки на Централен депозитар, нововъведения в системите и актуални данни за развитието на нашите проекти.
Всички новини
Седмичен бюлетин Седмичният бюлетин на Централен депозитар предоставя Справка за сделки сключени на пода на БФБ, Справка за сделките сключени на извънборсовия пазар, Справка за дружествата с променен код, капитал или номинал на емисията, както и справки за нови регистрирани дружества в ЦД и отписани такива от регистъра на ЦД. Към пълната версия
Интерактивна карта на Централен депозитар в България
а: гр. София, 1000, ул. “Три уши” № 6, ет. 4 e: info@csd-bg.bg
т: +359 2 939 19 81; +359 2 400 12 41 ф: +359 2 939 19 98; +359 2 400 12 56