TARGET2 - Securities Начало   ❯   Европейска свързаност   ❯   TARGET2 - Securities

Т2S e модерна, технологична платформа за сетълмент на ценни книжа, която се поддържа от Евросистемата и администрира от ЕЦБ. В платформата участват 20 европейски държави, като T2S предоставя възможност за сетълмент в евро и датски крони, достъпни за всички пазарни участници.

Развитието на платформата като част от TARGET услугите на ЕЦБ е свързано с редица важни инициативи на Европейската комисия, а именно:

  ❯   Capital markets union plan   ❯   Markets in Financial Instruments Directive   ❯   European Market Infrastructure Regulation   ❯   Central Securities Depositories Regulation За да бъдат допуснати до T2S, кандидат-депозитарите минават през дълга и комплекса процедура, с която демонстрират изискуемото ниво на готовност и съвместимост на системите.
Защо T2S?

T2S полага основите на единен пазар за сетълмент на ценни книжа в Европа и по този начин допринася за засилването на интеграцията на европейските финансови пазари. Това е възможно благодарение на следното:

  • Улесняване на инвестициите в ценни книжа в други страни от ЕС
  • Намаляване на разходите за трансграничен сетълмент на ценни книжа
  • Стимулиране на конкуренцията между доставчиците на услуги в Европа
  • Обединяване на обезпечения и ликвидности, което позволява по-голяма гъвкавост при предоставянето
  • Намаляване на риска и повишаване на финансовата стабилност в страните-участници в T2S
Как работи? За всяка транзакция, T2S разчита инструкциите за сетълемент на депозитарите-членове и техните централните банки, които след това входира в платформата. T2S работи на приципа „доставка срещу плащане“ (DvP), което осигурява едновременната смяна на собственост на парите и ценните книжа. Транзакциите се извършват с пари на централната банка, което значително намалява риска.
Етапи по присъединяване към T2S