TARGET2 - Securities Начало   ❯   Европейска свързаност   ❯   TARGET2 - Securities

Т2S e модерна, технологична платформа за сетълмент на ценни книжа, която се поддържа от Евросистемата и администрира от ЕЦБ. В платформата участват 20 европейски държави, като T2S предоставя възможност за сетълмент в евро и датски крони, достъпни за всички пазарни участници.

Развитието на платформата като част от TARGET услугите на ЕЦБ е свързано с редица важни инициативи на Европейската комисия, а именно:

  ❯   Capital markets union plan   ❯   Markets in Financial Instruments Directive   ❯   European Market Infrastructure Regulation   ❯   Central Securities Depositories Regulation За да бъдат допуснати до T2S, кандидат-депозитарите минават през дълга и комплекса процедура, с която демонстрират изискуемото ниво на готовност и съвместимост на системите.
Защо T2S?

T2S полага основите на единен пазар за сетълмент на ценни книжа в Европа и по този начин допринася за засилването на интеграцията на европейските финансови пазари. Това е възможно благодарение на следното:

  • Улесняване на инвестициите в ценни книжа в други страни от ЕС
  • Намаляване на разходите за трансграничен сетълмент на ценни книжа
  • Стимулиране на конкуренцията между доставчиците на услуги в Европа
  • Обединяване на обезпечения и ликвидности, което позволява по-голяма гъвкавост при предоставянето
  • Намаляване на риска и повишаване на финансовата стабилност в страните-участници в T2S
Как работи? За всяка транзакция, T2S разчита инструкциите за сетълемент на депозитарите-членове и техните централните банки, които след това входира в платформата. T2S работи на приципа „доставка срещу плащане“ (DvP), което осигурява едновременната смяна на собственост на парите и ценните книжа. Транзакциите се извършват с пари на централната банка, което значително намалява риска.
Етапи по присъединяване към T2S
Списък на членовете на Централен депозитар преминали успешно тестовете за работа със системата на T2S, можете да намерите тук.