Особени залози Начало   ❯   Особени залози   ❯   Особени залози
Особени залози Отдел „Особени залози“ води регистъра на особените залози, вписани върху финансови инструменти, регистрирани в Централен депозитар.

Дейността на отдела се основава на Закона за особените залози и Правилника на Централен депозитар.

В този регистър се вписват всички запори, наложени от НАП, държавен съдебен изпълнител и частен съдебен изпълнител.

Вписването на особен залог и неговите производни се извършва съгласно Част седма, глава деветнадесет от Правилника на Централен депозитар.
Тарифа Таксата за извършените услуги от отдел „Особени залози“ е съгласно Тарифата за цените и услугите на Централен депозитар
FAQ - Особени залози